karta over vad som ska göras

Ny gång- och cykelväg till Domsandsbadet, och utökade parkeringsmöjligheter

Vi bygger ny gång- och cykelväg längs Domsandsliden, och utökar parkeringsplatserna för besökande.

Det här gör vi

Vi bygger en gång- och cykelväg längs med hela Domsandsliden, så att de som cyklar och går till badplatsen får en säkrare väg då de inte längre behöver samsas med bilarna på vägen. Gång- och cykelvägen får gatubelysning mellan infarten till Domsandsstigen och väg 195, och vi passar även på att lägga ner en spillvattenledning i marken när vi ändå gräver där.

Dessutom rustar vi upp den stora parkeringsplatsen vid Habo camping, och vi bygger ytterligare en, mindre, parkeringsplats mellan den befintliga parkeringen och väg 195.

Så här påverkas du som trafikant

Ena halvan av Domsandsliden kommer att stängas av kortare sträckor i omgångar under tiden arbetet med gång- och cykelvägen framskrider. Det går alltid att köra förbi, men framkomligheten blir något begränsad under tiden det är avstängt.

Tidplan

Arbetena beräknas vara klara i juni.