Bild på sopmaskin och sandupptagare

Vårsopningen är i full gång

Äntligen är våren här! Det betyder också att vårsopningen nu är igång i Habo kommun.
Sedan början av mars har vi sopat lite av och till, och under vecka 12 påbörjades vårsopningen "på riktigt".

Vi börjar med att grovsopa de stora gatorna - Jönköpingsvägen, Hjovägen, Kråkerydsvägen, Kärrsvägen, Munkvägen och Kvillvägen. Därefter påbörjas sopningen på övriga gator och på gång- och cykelvägar.

Som vanligt börjar vi på olika platser i kommunen, för att inte samma plats alltid ska bli sopad sist. I år har vi börjat vi på Söderkulla, och fortsätter sedan med Bränninge. Sedan sopas resterande områden i Habo tätort. När vi är klara i Habo sopar vi övriga orter i kommunen. Förra året började vi med de mindre orterna och tog Habo tätort sist, och i år har vi vänt på det igen.

Efter grovsopningen utförs finsopning och sandupptagning. Vi sätter upp skyltar på flera av de gator vi planerat att sopa ett par dagar i förväg, och är tacksamma om du låter bli att parkera ditt fordon på gatan den dagen vi tänkt sopa, för att underlätta arbetet för oss.