Karta som beskriver de planerade ombyggnationerna på Bränningeleden och Sjogarpsrondellen
Karta över Bränningeleden och de planerade ombyggnationerna.

Nu påbörjas arbetet med att skapa säkra anslutningar till den nya stadsdelen Kärnekulla

Den nya stadsdelen Kärnekulla börjar att ta form. För att stadsdelen ska bli tillgänglig behöver vi bygga nya trafiksäkra anslutningar. Det innebär att Bränningeleden kommer att stängas av från och med den 9 augusti och att trafiken kommer ledas om.

Vi skapar säkra anslutningar genom att:

  • Bygga en ny anslutning vid cirkulationsplatsen, Sjogarp.
  • Anpassa cirkulationsplatsen Bränningeleden/Kråkerydsvägen med en anslutning till Kärnekulla via ett högersvängfält och en ny anslutning.
  • Anpassa två busshållplatser och bygga en ny gång- och cykelport på Bränningeleden.

Busshållplatsen Sjogarp är stängd och resande hänvisas till Bagaregatan, detta gäller för linjerna 113 och 114.

Från och med den 9 augusti kommer Bränningeleden vara avstängd och trafiken kommer att ledas om över Kärnekulla.

Tänk på att:

  • Det kan finnas risk för köbildning morgon och eftermiddag.
  • Planera för att du kan få ökad restid.
  • Det kan bli sämre framkomlighet när byggtrafik och trafikanter ska samsa på omledningsvägen.
  • Om du har möjlighet, välj en annan väg eller åk vid en annan tidpunkt.
  • Om du åker buss, håll dig uppdaterad på jlt.se eller i JLT:s app.

Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets webbplats.