karta som visar att Malmgatan är avstängd mellan Hjovägen och 10 meter öster om Skolgatan

Mellangatan avstängd på grund av asfalteringsarbeten

Under vecka 20 och 21 kommer asfalteringsarbeten att utföras på Mellangatan, mellan Hjovägen och 10 meter öster om Skolgatan. Det betyder att även korsningen Mellangatan/Skolgatan berörs av avstängningarna.

Vecka 20, 17-20 maj

Mellangatan helt avstängd för trafik på den aktuella sträckan. Då utförs justering inför beläggning, och beläggning av gatan.

Ingen trafik kan passera. Välj en annan väg under dessa dagar.

Vecka 21, 23-27 maj

Mindre beläggningsarbeten utförs, framför allt vid kanterna.

Vägen är inte avstängd, men framkomligheten är begränsad, och det är bra om du kan välja en annan väg även denna vecka.