Klipp häcken inför vintern

Om du inte redan gjort det är det viktigt att du som fastighetsägare ser över buskar och träd som finns i anslutning till gator, trottoarer och gång- och cykelvägar nu när vintern kommit.

Sikten skyms om träd och buskar hänger för långt ut eller för lågt.

När vintern kommit och det är dags för plogning är det viktigt att den som plogar inte hindras av häckar eller av  träd som hänger ut över gata, trottoar eller gång- och cykelvägar utan att de kan komma fram där de ska.

Tack för att du hjälper oss att minska olycksrisken och kunna göra ett så bra jobb som möjligt med vinterväghållningen.

Läs mer om vad som gäller just för din tomt på sidan Häckar och buskage.