Förhandsbesked

Har du planer på att bygga nytt på landet. Ett förhandsbesked är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig.