Vatten och avlopp i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid

Enligt föreläggande från länsstyrelsen i Jönköpings län samt Habo kommuns VA-plan ska fastigheter i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Dagvatten kommer fastighetsägare fortsatt behöva ansvara för.

I dagsläget pågår planering och projektering för anslutningen.

Ledningssträckningen kommer i första hand följa befintliga vägar, men kan delvis komma att behöva gå över annan mark. Rätten att dra sina ledningar över någon annans mark regleras i en så kallad ledningsrätt. När planeringen av ledningssträckningen är klar påbörjas arbetet med att inrätta ledningsrätter. När samtliga ledningsrätter är klara kan entreprenaden handlas upp.

Frågor och svar