Omledningsväg. Trafiken leds om via  Hjovägen- Dagmans gata-Skolgatan

VA-arbete Mellangatan

Mellangatan är avstängd för genomfartstrafik mellan Hjovägen och Skolgatan på grund av arbete med att byta ut de gamla ledningarna i vatten- och avloppssystemet.

Arbetet utförs i etapper. Omledning sker via Skolgatan-Dagmans gata- Hjovägen.

Det här gör vi

Habo kommun byter vatten- och avloppsledningar på en del av Mellangatan för att undvika att kvaliteten på ledningsnätet blir så dålig att ledningsnätet inte längre fungerar som det ska. De gamla ledningarna är från mitten av 1960-talet.

I och med att gatan grävs upp på grund av ledningsarbetet innebär det att gatan också kommer att få en ny beläggning när allt är färdigt.

Så här påverkas du som trafikant

Mellangatan stängs av i etapper mellan Hjovägen och Skolgatan. Omledning sker via Skolgatan-Dagmans gata- Hjovägen.

Tidplan

Arbetena beräknas vara färdiga under mars 2022.