Kartbild över den avstängd sträcka och omledningsväg

Anläggningsarbete Kärnekullavägen

Ombyggnaden av Kärnekullavägen går äntligen mot sitt slut. Det återstår dock några arbeten kvar att slutföra. Under vecka 18 kommer även framkomligheten att påverkas på Kärnekullavägen, och viss trafikomläggning kommer att göras under tiden.

Kärnekullavägen är fortfarande avstängd för genomfartstrafik. Omledning sker via väg 195 – Fiskebäck – Nedre Kammabacken - Kärnekullavägen.

Under vecka 18 och 19 kommer följande arbeten att utföras:

Kärnekullavägen kommer beläggas med ytterligare ett lager asfalt, det så kallade slitlagret, och passagerna för gång- och cykeltrafik kommer att göras helt färdiga. Efter asfalteringen färdigställs  anslutningarna mot tomtmark.

Arbetena kommer att påverka framkomligheten på gatan under vecka 18, då vi behöver utföra en del trafikomläggningar och avstängningar för att kunna utföra asfalterings- och stenarbeten.

Tidplan

2-4 maj:  Passager för gång- och cykeltrafik utmed Kärnekullavägen stängs av helt för att kunna utföra stenarbeten. Ingen fordonstrafik kan passera.

Boendetrafiken leds om så här:

  • Boende på Kärnekullavägen nr 2, 4, 6: In- och utfart sker norrut mot Bränningeleden.
  • Boende på Kärnekullavägen nr 8 - 28: In- och utfart sker via gata Holst etablering mot Bränningeleden.
  • Boende på Kärnekullavägen nr 30, 32, 38: In- och utfart sker via gata söder om nya radhusen, tag därefter första gatan mot Bränningeleden.
  • Boende  på Kärnekulla Gård Kv 3: In- och utfart sker via Plogargatan (Gata 2).

4 maj: Sopning inför asfalteringen utförs på Kärnekullavägen.

5 maj: Asfaltering utförs. Arbetet startar tidigt på morgonen och pågår hela dagen. Inga fordon kan parkeras på Kärnekullavägen under tiden asfaktering pågår!

6 maj: Kärnekullavägen är åter öppen för boendetrafik. Observera att genomfartstrafik fortfarande inte är möjlig. Endast du som bor längs sträckan enligt kartan får köra in på Kärnekullavägen via Bränningeleden för att komma till din fastighet.

9-13 maj: Asfaltsanslutningar mot tomtmark, och stödkantsläggning med grus utförs under denna vecka.