Karta över furusjögårdsvägen

Furusjögårdsvägen vatten- och avloppsarbete

Med start vecka 32 kommer Habo kommun att utföra ledningsarbeten på Furusjögårdsvägen. Boende längs vägen påverkas av den begränsade framkomligheten.

Det här gör vi

Furusjö gård ansluts till kommunalt vatten och avlopp. I samband med detta byter Habo kommun ut befintlig vattenledning i vägen när den ändå grävs upp.

Tidplan

Arbetet startar under vecka 32 och beräknas vara färdigt i oktober.

Så här påverkas du som trafikant och som boende

Framkomligheten på Furusjögårdsvägen kommer att påverkas kraftigt under tiden arbetena pågår.

Under tiden arbetet pågår kommer vattnet till Furusjö samhälle att behöva stängas av vid något eller några tillfällen. Habo kommun informerar boende och verksamheter som berörs av vattenavstängning via kommunens meddelandetjänst för dricksvattenhändelser. Följ länken nedan för att kontrollera vilka kontaktuppgifter som finns registrerade på dig i meddelandetjänsten.

Lägg till eller ta bort telefonnummer i meddelandetjänst