Dricksvattenkvalitet

Produktionen och distributionen av det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet med hjälp av egenkontrollprogram.

Provtagning av dricksvattnet på vattenverken och i ledningsnätet sker regelbundet och resultatet bedöms, sammanställs och arkiveras.

Vid bedömning av resultat från drickvattenprov, bedöms provet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Bedömningen görs av ackrediterat laboratorium. 

Meddelande till abonnenter vid akuta händelser
Vid leveransavbrott eller om dricksvattenkvaliteten inte är godkänd meddelas våra abonnenter omedelbart via sms eller talsvar. Databasen hämtar de telefonnummer som är knutna till de adresser som är berörda av problemet. På så sätt kan meddelande gå ut snabbt och det framgår även vilka som har tagit emot meddelandet. Systemet för att kontakta abonnenterna via telefonen heter UMS Unified Messaging System. Du kan läsa lite mer om själva systemet under Länkar.

Vilka telefonnummer vill du ha knutna till din adress?
Du kan själv lägga till eller ta bort telefonnummer ur databasen via https://cdm.servicevarning.se/

Instruktion för att lägga till eller ta bort nummer ur databasen

Vill du veta mer om din dricksvattenkvalitet?  
Kontakta miljöingenjören om du vill se analysresultat från egenkontrollen, eller om du har frågor eller funderingar om ditt dricksvatten.

Om vattenprover utöver egenkontrollen ska tas hos enstaka fastighetsägare gäller: Vi tar betalt för våra extrakostnader (analysen) om det visar sig att vattnet är utan anmärkning.