Bredbandsbidrag

Du som bor i Habo kommun men utanför tätorterna, kan ansöka om bidrag till bredbandsanslutning med fiber.

För att ansöka ska du vara privatperson och bosatt utanför tätorterna, Habo, Furusjö, Fagerhult, Brandstorp och Baskarp (dessa orter har blivit erbjudna fiber till tätortspris).

Anslutningen ska ha skett efter 1 januari 2017 och den fakturerade anslutningsavgiften ska ha överstigit 15 000 kronor. Detta gäller förutsatt att ingen annan offentlig medfinansiering utgår för projektområdet, varken direkt till kund eller till nätbyggare. Nätet ska klara hastigheter som överstiger 100 Mbit/sekund.

Du ansöker om bidraget via e-tjänsten Ansökan om bredbandsbidrag. Innan du söker bidraget behöver du ha betalat din faktura för anslutningen.