Information till dig som vill sota själv

Kommunen ansvarar för både sotning och brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymmet att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten.

Ansökan

Fastighetsägarens skyldigheter

Sotningsjournal

Arbetsbeskrivning för sotning

Utbildning i "egensotning"