Spolning av ledningsnätet vecka 45-48

Habo kommun kommer under dessa veckor att genomföra underhållsspolning av vattenledningsnätet. Spolningen kommer att utföras måndag till torsdag mellan kl. 07.30-15.00.

Berörda områden

Lundgatan, Kråkeryd, Bränninge, Mölekullen, Sjogarp, Vättervygatan och Vätterbranten.

Varför underhållsspola?

Områdesvis underhållsspolning görs regelbundet för att renspola vattenledningar för en förbättrad vattenkvalitet.

Tillfällig påverkan på vattenkvalitet

Under pågående spolning kan boende i området tillfälligt uppleva en försämrad vattenkvalitet i form av missfärgning, luftbubblor etc. Även tryckfall kan förekomma. Missfärgningen är inte farlig men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Spola en stund så försvinner det.

För säkerhets skull uppmanar vi boende i området att undvika vittvätt i samband med och omedelbart efter spolningen.