Centrumutveckling

Den 9 september hölls ett samrådsmöte om förslag till centrumplan för Habo kommun. Ett 60-tal deltagare kom för att lyssna och ställa frågor.

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) inledde med att säga att hon är väldigt glad över att så många visar ett engagemang i frågan genom att ta sig till samrådsmötet. Engagemanget hos invånarna och näringslivet är viktigt när vi tillsammans ska komma fram till hur Habo ska utvecklas framåt. Hur ska vi möta framtiden på bästa sätt och samtidigt bevara det som är det bästa med Habo?

Vad gör en plats attraktiv?

Därefter höll Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, ett föredrag om hur viktig utformningen av platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Charlotta pratade om urbanisering, digitalisering och ungas flyttmönster och hur dessa krafter påverkar våra orter, samt hur flera faktorer samspelar med varandra. För att människor ska flytta till en ort krävs exempelvis mer än bara en god arbetsmarknad, det måste också finnas förutsättningar för en god fritid.

Därefter gicks själva planförslaget igenom och många bra frågor ställdes som besvarades av politiker och tjänstepersoner.

Lämna ditt yttrande senast den 30 september

Lämna dina synpunkter du med! Vi behöver ditt yttrande senast den 30 september för att kunna ta det i beaktande. Yttrandet måste vara skriftligt, och kan mejlas, postas eller lämnas direkt här på webbplatsen. Läs mer om planförslaget och lämna ditt yttrande här: Centrumutveckling