jätteloka
Jätteloka

Känner du igen invasiva arter?

Bara hälften av alla svenskar kan namnge någon invasiv art och ännu färre vet hur de ser ut. För att råda bot på detta deltar Habo kommun i en nationell gemensam informationssatsning just nu.

Många känner till begreppet invasiva arter, men bara hälften av dem kan ange någon invasiv art och ännu färre känner igen dem ute i naturen.

Blomsterlupin, jätteloka och mårdhund är de landlevande invasiva arter som flest känner till. Parkslide har uppmärksammats mycket sista året, men få kan peka ut den. Ännu mer okända är de EU-listade arterna jättebalsamin och gul skunkkalla.

Allmänhetens kunskap om de invasiva arterna är viktig för att vi myndigheter ska få in tips från allmänheten om var arterna finns.

Informationssatsningen pågår från juni till september, vilket sammanfaller med högsäsongen för invasiva arter. Årets tema är ”Farligare än du tror” och fokuserar på specifika arter, vilka problem de skapar och hur man bör agera om man har/stöter på arten. En viktig del är också hjälp att känna igen arten.
#invasivaarter