Invasiva främmande arter

Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva främmande arter. Stora problem kan uppstå när en invasiv art sprider sig i vår miljö och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa.

Naturvårdsverket rekommenderar därför att invasiva arter ska utrotas.

Bilden föreställer jättelokor vid en skog