Laga kraft vunna detaljplaner 2017-2020

Här har vi samlat de detaljplaner som vunnit laga kraft under åren 2017-2020. Detaljplaner som är antagna under angiven period, men som inte har ftått laga kraft än till exempel på grund av överklagan, ligger kvar under sidan pågående detaljplaner.