Växter och insektshotell
Växter och insektshotell

Bästa trädgård för bin och andra vilda pollinatörer

Hjälp trädgårdens hjältar – gynna pollinatörer!

Vilda pollinatörer är livsavgörande för våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på vår planet, och kommunen vill därför inspirera till att göra Habos trädgårdar mer gynnsamma för dessa livsviktiga små varelser.

Bästa trädgård för vilda pollinatörer 2021 utsedd

Under sommarhalvåret 2021 har vi haft en tävling "bästa trädgård för vilda pollinatörer i Habo". Den 25 augusti korade juryn vinnaren samt utsåg två hedersomnämnanden. Representanter för juryn har delat ut priser och hedersomnämnandena. Vinnare blev familjen Jansson Fransson på Svedgatan, Baskarp med följande motivering: 

"En trädgård som visar på ett genuint intresse för pollinatörer och biologisk mångfald, där ägarna arbetar med naturen, istället för emot, och tillåter det naturligt vildvuxna att ta den plats det behöver. Ägarna utnyttjar och tar tillvara trädgårdens historik med gamla träd och ängsmarker på ett föredömligt sätt. Överallt i trädgården finns olika livsmiljöer som gynnar vilda pollinatörer och den hyser en hög andel inhemska arter, såväl växter som djur. Exempelvis finns här en vacker äng med mängder med inhemska vilda orkidéer och örter samt gott om glest bevuxna sandiga slänter med typisk torrmarksflora."

Här kan ni se när juryn mötte vinnarna

Artikel om vinnarnas trädgård: Trädgårdsägare prisade för insatser åt pollinatörer

Hedersomnämnandena gick till Wärnbring på Hultarp, Habo och Östklint på Kvarnstigen, Habo med följande motiveringar:

"En trädgård som trots ringa ålder har utvecklats på ett fantastiskt sätt och därmed blivit en tillgång för områdets vilda pollinatörer. Här finns ett antal olika livsmiljöer och element som gynnar vilda pollinatörer. Trädgården har en hög andel av gräsmattan och intilliggande områden avsatta till blomsterängar med vilda växtarter och god skötsel. Utformningen av trädgården tar tillvara på de naturgivna förutsättningarna och de vilda områdena skapar en spännande kontrast mot de mer konventionellt skötta delarna av trädgården. Ägaren visar därutöver ett intresse för att utveckla trädgården vidare för att gynna vilda pollinatörer." (Hultarp)

"En mycket vacker trädgård som lyckas med den svåra balansgången att kombinera det vilda och naturliga med att vara belägen centralt i ett tätbebyggt område. På liten yta lyckas ägaren skapa förvånansvärt många olika värdefulla livsmiljöer och element som gynnar vilda pollinatörer. Trädgården och dess ägare uppvisar dessutom en vilja att fortsatt utveckla och sköta trädgården i samklang med naturen och de vilda pollinatörerna." (Kvarnstigen)

Stort grattis till vinnare och hedersomnämnanden!

Bakgrund till tävlingen

Alla med villaträdgårdar i Habo kommun har kunnat vara med. Inga förkunskaper har krävts. Att vara med och tävla har varit helt kostnadsfritt. Varje deltagare har själv bestämt vad denne vill göra med sin trädgård och hur trädgården ska utvecklas. Ett tips vi skickade med var att tänka på att de vilda pollinatörerna behöver både mat och boplats.

För att kunna utse vinnare och hedersomnämnanden har miljö- och hållbarhetsstrateg och kommunekolog besökt alla trägårdar och dokumenterat med foton och checklista. Alla deltagare har haft möjlighet att skicka in ytterligare foton. Juryn har bedömt det samlade underlaget och bland annat kikat på om det finns flera olika sorters insatser som gynnar vilda pollinatörer i trädgården och hur insatserna är kombinerade. 

Vilka är juryn?

Gunnar Pettersson, oppositionsråd Habo kommun
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg Habo kommun
Diana Karlsson, gata/parkenheten Habo kommun
Ingrid Karlsson, Jordbruksverket
Niklas Johansson, SLU Sveriges lantbruksuniversitet 

Vill du få inspiration och tips till din trädgård?

Kika bland länkarna i länkboxen.

Tävlingen är en del av projektet "Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo" med finansiering av LONA. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.