Earth Hour logotyp och uppmaning att släcka den 26 mars kl 20.30

Habo antar 6 kommunutmaningar

Vi har åtagit oss 6 av de kommunutmaningar som Världsnaturfonden WWF uppmuntrar oss kommuner att jobba med.

Förutom att vi jobbar enligt klimatprogrammet 2021-2025 har vi åtagit oss 6 kommunutmaningar:

Laddinfrastruktur

I Habo finns 31 laddpunkter avsedda för elbilar, varav 13 är offentliga. Utöver detta är ytterligare 8 offentliga laddpunkter på gång. Vi jobbar även med att sprida information till det lokala näringslivet om möjligheter att fixa laddplatser.

Fordonsupphandling/klimatkrav vid upphandling av fordon

Vi har skapat ett krav-biblioteket för transporter och fordon. I krav-biblioteket finns exempel på krav som går att ställa avseende fordon, drivmedel, kemikalier, planering och uppföljning. Detta används som en grund vid olika upphandlingar.

Vandringshinder/fritt strömmande vatten

Vi håller på att inventera vilka vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur, inklusive utter, som finns i det kommunala vägnätet. Under 2022 inventerar vi vägtrummor i Habo tätort.

När vi åtgärdar vandringshinder i vattendragen ingår det att sätta upp informationsskyltar. På flera samhällsnära platser med vandringshinder finns det informationsskyltar uppsatta. 

Klimatsmart skolmat

Habo kost arbetar kontinuerligt med att utveckla och ständigt förbättra kosten och verksamheten. Här är några exempel:

  • från skolstart 2021 serveras ett helt vegetariskt alternativ varje dag till skolor, förskolor får välja själva.
  • restaurang Kärrsiljan har utökat med ett vegetariskt alternativ.
  • serverar frukt och grönt efter säsong. Serverar t.ex. inte gurka och tomat under vinterperioden.
  • från skolstart hösten 2021 infört ”Glad halvtimme” på skolorna, som innebär att man kan köpa den mat som är över efter att serveringen är avslutad. 
  • tagit fram en receptsamling för klimatsmart mat. Denna lanserades under hållbarhetsveckan 2021.
  • bytt ut lådorna för hämtmat i Kärrsliljan från plast till en låda i Bagasse = producerad som biprodukt från odling av sockerrör. Den har liten eller ingen miljöpåverkan, är 100% komposterbar och bryts ner till kompost om den lämnas i den naturliga miljön. Inga ytterligare tillsatser eller kemikalier behövs för att bleka eller stärka den.
  • slutat använda plastpåsar. Använder istället lådor i papp eller matavfallspåsar till frukt m.m. som vi skickar ut till verksamheterna.

Hållbar kapitalförvaltning

Vi jobbar med åtgärden "hållbara investeringar" och deltar i länets kommunala ekonomi-chefsgrupp.

Fritt växande ängar

Vi gör löpande insatser för grönstrukturen i kommunen och jobbar med flera pollineringsprojekt, där vi bl.a. gör insatser för växande ängar.