Foto på en äng med texten: Länets största vecka inom energi-, klimat-, och hållbarhetsfrågor

Klimatveckan 2019

Blir årets Klimatvecka den största någonsin? Varje år ökar både mängden deltagare och arrangörer, under en av årets viktigaste veckor. Klimatveckan arrangeras 4–11 september i år och dagarna är fulla av aktiviteter och händelser!

Jönköpings län omfattar över 350 000 invånare, 170 000 hushåll, 13 kommuner och Klimatveckan vill engagera varenda en. Det är stora ambitioner men denna är veckan är för dig, hela länet… och på flera sätt även för hela världen.

Vad är Klimatveckan?

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå Klimatrådets vision om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän (att mer förnybar energi produceras än vad vi gör av med, vilket leder till ett överskott). Detta genom att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter inom energi- och klimatområdet.

Programutdrag

Programmet innehåller många punkter som är spridda i länets alla kommuner. Solceller, klimatanpassning, ekosystem, trähus, klimatsmart mat, klimatkommunikation, prisutdelning, solbilstävling och mycket mer står på programmet!

Ta del av programmet här och se klipp om Klimatveckan här.  

… och kom ihåg att veckan är kostnadsfri!