Månadens miljötips - Maj 2016

Hur påverkas klimatet av vår livsstil och vilka konsekvenser kan det få?

Vår livsstil påverkar klimatet bland annat genom hur vi äter, transporterar oss och konsumerar. IVL har tagit fram ett verktyg - Klimatkontot, för att man ska kunna mäta sin klimatpåverkan. Genom att svara på frågor kring sin livsstil så kan man få svar på hur stor klimatpåverkan man har och tips på hur den kan minskas.

SMHI

Den klimatpåverkan som vi ger upphov till kommer att leda till förändringar på klimatet. SMHI har utvecklat en Klimapanpassningsportal där det är möjligt att fördjupa sig i hur klimatet kommer att förändras och vilka effekter det kan ha.

Klimatförändringar kan påverka vårt samhälle på flera sätt, exempelvis genom ökad risk för skyfall, fler översvämningar och fler värmeböljor. I verktyget VisAdapt kan man skriva in sin adress och på så sätt få reda på vilka eventuella risker som finns när det gäller effekter av klimatförändringar där man själv bor.