Månadens miljötips - Augusti 2016

Hållbarhet innefattar oftast tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Begreppet hållbar utveckling fick genomslag i samband med Brundtlandrapporten 1987. Idag har hållbarhetsfrågor en central roll i utvecklingen av de flesta kommuner och en stor del av näringslivet. Det finns många sätt att utveckla sin verksamhet mot att bli mer hållbar.

Miljönytta.se är en inspirerande sajt där innovativa varor och tjänster i ledet mot ökad hållbarhet presenteras. 

Företagarna

Företagarna har också en informationsrik hemsida kring hållbarhet i företag med mycket inspiration och verktyg för att nå dit. 

För mer information, klicka på länkarna.