Trafikantveckan 2019

Den 16-22 september varje år pågår trafikantveckan runt om i Europa och så även här i Habo. Varje år har veckan ett eget tema och i år är temat “säker trafik till fots och på cykel".

Gång och cykling är aktiva transportsätt och har en avgörande betydelse för framtiden vårt samhälle. För 50 år sedan var det bara de som inte hade råd med bil som gick eller cyklade. Idag är det vårt samhälle som inte längre har råd med vårt beroende av bilen.

Trafikantveckan 2019 uppmuntrar oss att välja aktiva transportsätt, eller att kombinera promenader och cykling med kollektivtrafik. Förutom flexibilitet erbjuder gång och cykling även andra fördelar, som social och ekonomisk tillgänglighet, tillförlitlighet, inga föroreningar och gynnsamma hälsoeffekter. Det som kanske märks allra mest är att samhällen där aktiva transportsätt dominerar genomgår en positiv förvandling.

Du får alltså bättre hälsa och förbättrad livskvalitet samtidigt som du bidrar till en mer välmående planet!

2019 är det dags att ta klivet – börja gå!