Kommunens miljöarbete

På de här sidorna hittar du information om kommunens miljöarbete, även kallat miljömålsarbete. Här får du även miljötips om hur du kan göra miljövänliga och klimatsmarta val i din vardag.

Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt miljömålsarbete genom miljöprogrammet och en gemensam miljöstrateg som arbetar med uppföljning och utveckling av miljömålsarbetet. Miljöarbetet i kommunerna bygger på både nationella och regionala miljömål.

Habo kommun inklusive de kommunala bolagen har antagit en kemikalieplan för 2017-2021. Planen har fem fokusområden:

  • upphandling och kontroll
  • utbildning
  • byggnationer
  • systematisk kemikaliehantering
  • kemikaliesmart förskola

På dessa sidor kan du klicka dig fram till mer information om allt som har med miljömålsarbetet att göra. Till exempel kommunernas miljöprogram, nationellt miljömålsarbete eller miljötips.

På varje sida finns länkar till mer information. Har du frågor som gäller miljömålsarbetet i kommunen är du välkommen att kontakta miljöstrategen.