Praktiska råd

 • Kontrollera om du behöver strandskyddsdispens eller om du ska samråda med länsstyrelsen om vattenverksamhet.
 • Förankra kollektorslangen ordentligt på botten med tyngder.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (till exempel R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Du ska ha ett skriftligt utlåtande från alla som kan tänkas beröras av installationen – till exempel fastighetsägare, fiskerättsinnehavare med flera.
 • Anläggningen ska vara tydligt skyltad, både från land och vatten. På skylten ska slangens läge i vattnet vara inritad.
 • Skylten ska även innehålla upplysning om anläggningens ägare inklusive telefonnummer.