Vanliga frågor med svar

Under denna rubrik har vi samlat frågor som är vanliga att vi får inom ämnesområdet energi och uppvärmning.

Jag ska installera en värmepump (jordvärme, bergvärme eller sjövärme) - måste jag meddela kommunen det?
- Ja, det behövs en anmälan för installation av värmepump. Blankett och information finns under rubriken Energi och uppvärmning, sedan väljer du vilken typ av värmepump du ska installera. Jordvärme, Ytvattenvärme eller Bergvärme i menyn. 

Vad gäller för luftvärmepump och liknande?
Du behöver inte anmäla en luft/luftvärmepump, frånluftsvärmepump eller luft/vattenvärmepump.

Vad gäller för olja och pellets?
Du behöver kontakta bygglovsenheten om du ska byta ”eldningssätt” från olja till pelletts, från pellets till olja eller ta bort något av dem och ersätta med något annat.
Om en cistern ska tas ur bruk ska det anmälas skriftligen till miljöförvaltningen. Det är kostnadsfritt. Läs på vår sida om cisterner om hur du ska göra.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut om värmepump och kan sätta igång?
Från det att anmälan är komplett tar det mellan 3-6 veckor innan du får ett beslut. Miljöförvaltningen kontaktar dig via telefon, mejl eller via brev om det behövs kompletteringar och då kan handläggningen ta lite längre tid.

Vad kostar det att anmäla en installation om värmepump?
Det kostar normalt 2 timmars handläggningstid. Handläggningsavgiften per timme är för 2019, 992 kronor. Läs mer på vår sida om taxor och avgfiter.

Hur mycket luftföroreningar finns det i Habo kommun?
Läs om luftföroreningar på sidan Buller och luftkvalitet / Luftkvalité . Där finns rapporter från luftprovtagningar i Habo kommun från 2014. 

Kan ni göra något åt att det ryker så mycket från min grannes vedeldning?
Om du besväras av någon annans vedeldning är det lämpligt att du pratar med den personen som eldar och informerar om besvären. Om problemet därefter kvarstår är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen. Vi informerar i första hand vedeldaren om hur man ska elda. Mer information om hur du kan lämna in ett klagomål hittar du på vår sida om klagomål.
Läs mer under rubriken Energi och uppvärmning/Vedeldning i menyn.

Får jag installera en kamin i mitt hus?
Miljöförvaltningen har inget krav på anmälan/tillstånd för att sätta in en kamin. Kontakta däremot Byggnadsnämnden i din kommun för eventuell bygganmälan eller bygglov. Tänk på att elda på ett bra sätt och med torr och ren ved så att du inte orsakar besvär för människors hälsa. Läs på vår sida Energi och uppvärmning/Vedeldning .