Jordvärme

Installation av jordvärmepump ska anmälas till miljöförvaltningen och vara inskickad till miljöförvaltningen senast sex veckor innan installation sker.

Anmälan görs på anmälningsblankett (se länk). Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där slangens placering är markerad skickas med. Det är viktigt att anmälan är komplett!

Om jordvärme
Under sommaren lagras solvärme i markens ytskikt och principen med jordvärme går ut på att energin utvinns ur marken för uppvärmning. Metoden är särskilt lämplig för hus med stor energiförbrukning. Störst energiutvinning får man i jordar med hög vattenhalt. För att få ut rätt effekt är det viktigt att slangen läggs ner på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna, det minskar även risken för tjälskott i gräsmattan. Märk ut slangens placering på en karta så att grävarbeten i framtiden kan utföras utan att anläggningen skadas.