Energi och uppvärmning

Att ha frisk luft är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa, djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Ett sätt att påverka luftkvaliteten är att välja bästa möjliga uppvärmnings- och energisystem.

Energicentrum - kommunal energirådgivning
Att sänka sin energianvändning sparar både på miljön och innebär en kostnadsminskning. Det finns mycket att göra för att minska sin energianvändning. Energicentrum ansvarar för energi- och klimatrådgivningen åt fem kommuner varav Habo kommun är en av dom.

Här kan du som företagare och privatperson få kostnadsfri energirådgivning om vilken typ av uppvärmningssystem som med tanke på miljöpåverkan och ekonomi skulle passa bäst till din lokal eller bostad. Du kan få opartiska råd i frågor som rör till exempel nybyggnation, byte av värmesystem, elavtal, tilläggsisolering, ventilation, kompletterande värmekällor, belysning, bidrag, egen elproduktion, transporter med mera. Vill du ha tips om hur du kan sänka din energianvändning så kontakta Energicentrum, du kan gå in på Energicentrums webbplats, ringa eller boka ett besök.

Ett sätt att värma upp sitt hus kan vara att installera en värmepump. Vid installation av jordvärmepump, bergvärmepump och ytvattenvärmepump måste en anmälan skickas in till miljöförvaltningen. Läs mer under respektive anläggningstyp i menyn.