Illustration Attefallshus

Attefallshus och andra lovbefriade åtgärder

Reglerna för de så kallade attefallshusen innebär att du får uppföra ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter eller en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter utan bygglov.

Nya regler för komplementbostadshus börjar att gälla den 1 mars 2020. Utökningen gäller bara för de attefallshus som är till för bostadsändamål. De attefallhus som används för garage, gäststuga, förråd eller liknande får högst vara 25 kvadratmeter. Oavsett användningsområde krävs det en anmälan och ett startbesked innan du får börja att bygga.

Likaså får ett en- eller tvåbostadshus byggas till med högst 15 kvadratmeter utan lov. Dessutom får du utan bygglov bygga upp till två takkupor på ditt hus. Dessa bygglovsbefriade åtgärder får bara utföras under vissa förutsättningar och det finns tydliga regler om var dessa ny- och tillbyggnader får uppföras på tomten. På Boverkets webbplats och genom deras film "Vad gäller för Attefallshus" kan du ta del av reglerna för de så kallade Attefallshusen.