Marklov

Inom ett område med detaljplan behövs marklov för att ändra den befintliga markhöjden med 0,5 meter. Det kan i vissa fall även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering.

Även om det inte är du som fastighetsägare som utför markarbetet är det du som är ansvarig för att söka lov.