Foto på braskamin
Foto på braskamin

Kamin och eldstäder

Om du vill installera eller väsentligt ändra en eldstad (exempelvis braskassett, vedpanna, pelletspanna eller kamin) behöver du anmäla detta till byggnadsnämnden.

Anmälan gör du via e-tjänsten Mitt bygge.

Till anmälan ska du bifoga fasad- och planritningar samt situationsplan i två exemplar. På planritningen visar du med en ring eldstadens och rökkanalens placering, på fasadritningen ritar eller ringar du in den skorsten du tänker använda och på situationsplanen ringar du in den byggnad som anmälan avser. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och i skala 1:100.  

Glöm inte att invänta startbesked innan du installerar eldstaden samt slutbesked innan du tar den i bruk. Beslutet (startbeskedet) ska ha vunnit laga kraft vilket sker fyra veckor efter beslutsdatum. 

På sidan Brandskydd, sotning kan du bland läsa mer om vad som gäller för sotning.