Tomtpriser 2020

Centralorten, småhus               240 kronor/kvadratmeter  
Västra Solhöjden                       475 kronor/kvadratmeter
Övriga områden, småhus        130 kronor/kvadratmeter
Centralorten, industri                 90 kronor/kvadratmeter
Brandstorp, industri                   45 kronor/kvadrtmeter