Digitala tjänster för barn- och utbildningsförvaltningen

För dig som vårdnadshavare med barn i förskola, grundskola och/eller fritidshemsverksamhet inom Habo kommun finns appen Edlevo (tidigare Tieto Edu)

För mer information kring Edlevos digitala tjänster, kontakta barn- och utbildningsförvaltningens handläggare Josef Axelsson eller Ulla Jansson.

E-tjänster finns också för sådant som rör gymnasium och vuxenutbildning. Mer information under respektive rubrik.