Digitala tjänster för barn- och utbildningsförvaltningen

För dig som vårdnadshavare med barn i förskola och/eller fritidshemsverksamhet inom Habo kommun finns appen Tieto Edu.

För mer information kring de digitala tjänsterna, kontakta barn- och utbildningsförvaltningens handläggare Josef Axelsson eller Ulla Jansson.