Slutbetyg

Efter 30 juni 2015 ersätts slutbetyget med gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar. Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna för slutbetyg och de får nu utfärdas fram till och med den 2 juli 2021.

Därför behöver du ett slutbetyg

  • Det ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yh-utbildningar (yrkeshögskolan).
  • Det är vanligt att arbetsgivaren efterfrågar vid anställning.
  • Det är en värdehandling i din framtid.

 Detta krävs för ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning

  • Ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng.
  • 600 poäng är kärnämneskurser, 1 750 poäng är fritt valda kurser.
  • 2 250 poäng måste vara godkända för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet.
  • Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska A och B, Matematik A och Engelska A alternativt motsvarande kurser i Vux 12.
  • Betyg från ungdomsgymnasium får tas med - utom betyg i: Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A och kurser i Specialidrott
  • Kurser från Vux 12 får tas med. Kurserna måste vara klara innan 5 juni och du måste ha begärt ut slutbetyget senast den 12 juni för att Vuxenutbildningen ska hinna slutföra dokumentet.

Så här söker du

Du söker till kommunal vuxenutbildning via din hemkommun. Personer folkbokförda i Habo kommun ansöker till vuxenutbildning via vår e-tjänst.

E-tjänst Ansökan till vuxenutbildning

Du kan få studiemedel genom CSN.

Efter den 30 juni 2015

Dokumentet slutbetyg byter namn, och delvis innehåll, till gymnasieexamen. Detta innebär att du fortfarande kan använda vissa av dina kurser från ett samlat betygsdokument i din gymnasieexamen. Det finns även andra vägar att nå grundläggande behörighet till högskolan.

Har du frågor eller vill veta mer

Kontakta studie- och yrkesvägledare Michaela Johansson.