Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Habo kommun har ansvar för att de som bor i kommunen får studera på Lärvux om de vill. Kommunen ska också arbeta för att den som har rätt till Lärvux blir intresserad av att studera där.

Komvux som särskild utbildning vänder sig till personer som är 20 år eller äldre och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller förvärvad hjärnskada.

Komvux som särskild utbildning är för personer som vill lära sig mer för att kunna klara sig bättre på fritiden, hemma och i samhället och som vill utveckla sina kunskaper för att klara sig bättre i arbetslivet.

Undervisningen sker i Jönköping.

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Vi erbjuder kurser i de ämnen som finns på grund- och gymnasiesärskolan, samt lärlingsutbildning. Innehållet i kurserna styrs av Skolverkets kursplaner, mål - och betygskriterier.

Utbildning finns på olika nivåer

  • Grundläggande nivå som motsvarar träningsskola
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskola
  • Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program
  • Orienteringskurser
  • Lärlingsutbildning