Utvecklingsprojekt

Hälsofrämjande insatser

Habo kommun, med barn- och utbildningsförvaltningen i spetsen, arbetar mot en giftfri förskola. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till lokalvård och byggmaterial.

På flera av våra skolor pågår projekt som syftar till att främja elevers hälsa och i en förlängning öka elevernas motivation och måluppfyllelse. Ett exempel är Hagenskolan, där elever på mellanstadiet har pulshöjande aktiviteter dagligen. Projektet följs av forskare vid Göteborgs universitet.