Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt uppdrag är att erbjuda en utbildning som främjar alla barns utveckling och lärande. Därför behöver vi kontinuerligt förbättra vår verksamhet och anpassa den till de behov som våra barn och elever har.

Vårt systematiska kvalitetsarbete handlar om att identifiera utvecklingsområden i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har effekt. Detta arbete sker i alla våra verksamheter och följs kontinuerligt upp av chefer i organisationen.