Elev- och föräldraenkäter

Habo kommun eftersträvar hög kvalitet inom förskola och skola. Ett viktigt underlag för att utveckla utbildningen är elev- och föräldraenkäten.

I föräldraenkäten ges vårdnadshavare till barn och elever möjlighet att delge sina synpunkter om våra verksamheter. På så vis ges barn, elever och vårdnadshavare inflytande över utbildningen. 

Här presenteras elevernas och vårdnadshavarnas synpunkter på förskolorna och skolorna i Habo kommun. Enkätundersökningen genomförs varje vår och här finns resultaten för våren 2020.

Elevenkät åk 1-6, 2020.pdf

Elevenkät åk 7-9 2020.pdf

Enkät förskoleklass 2020.pdf

Hagenskolan elevenkät F-2 2020.pdf

Enkät vårdnadshavare förskolan 2020.pdf

Enkät vårdnadshavare åk 2 och 5 2020.pdf

Enkät vårdnadshavare åk 8 2020.pdf