Kommunalt aktivitetsansvar

Är du under 20 år och inte går på gymnasiet har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda lämpliga åtgärder