Elevhälsa

Specialpedagog
På Kråkerydskolan arbetar en specialpedagog.

Skolsköterska
Skolsköterskan finns på Kråkerydskolan på måndagar och tisdagar.

Skolkurator 
Skolkuratorn finns på Kråkerydskolan 2 dagar per vecka.

Trygghetsgrupp
Skolans trygghetsgrupp består av tre pedagoger som träffas varje vecka.