Hagenskolan har infört pulspass!

Läsåret 2017-2018 införde Hagenskolan ”pulspass” i årskurs 4-6. Genom utvärdering hos såväl elever som lärare har vi bestämt oss för att fortsätta med detta givande projekt. Här följer information om vad det innebär.

Vad är pulsträning och hur fungerar det?
Pulspass kommer att genomföras tre gånger i veckan och vanlig idrott de övriga två dagarna. Pulspassen planeras på schemat utifrån när det ger störst effekt för lärande och vi försöker att få in detta i schemat under förmiddagen.

Rörelse gör hjärnan mer mottaglig för information
Riksdag och regering förespråkar en ökning av fysisk aktivitet i skolan. Bakgrunden till detta är forskning som visar att hjärnan med hjälp av rörelse blir mer mottaglig för information, och att rörelse motverkar stress. Forskning pekar även på följande effekter:

  • förbättrad koncentration under lektionstid
  • ökad sammanhållning i klassen
  • högre måluppfyllelse i teoretiska ämnen
  • bättre mående, mindre sjukfrånvaro
  • högre motivation

Dessutom ger det den rad fysiologiska effekter som bättre sömn, kondition, styrka, bentäthet m.m.

Alla skoldagar ska innehålla någon form av rörelse
Idag har eleverna idrott och hälsa 100 minuter i veckan enligt skolans timplan. Med vår satsning på pulshöjande aktivitet utökas timplanen med ytterligare 70 minuter rörelse per vecka. Eleverna kommer att ha två dagar med ordinarie lektioner i idrott och hälsa och tre dagar med”pulspass”. Det innebär att skolveckans alla dagar innehåller någon form av rörelse.

Hur ser ett pulspass ut?
Pulspasset kommer att innehålla en blandning av aktiviteter, exempelvis lekar, spel, danser och redskapsbanor.

Vi använder pulsutrustning med pulsband där varje elev kan se sin personliga utveckling av den pulshöjande aktiviteten projicerad på storbild. Att använda pulsutrustning har visat sig ha en betydelsefull roll i att få eleverna mer motiverade och aktiva.

Ombyte och dusch
Eleverna ska vara ombytta och duscha som på övriga idrottslektioner. För att slippa ta med idrottskläder till skolan varje dag går det bra att låta idrottspåsen hänga kvar. Handduk och eventuellt svettiga kläder kan då hängas på kroken eller i våra torkskåp och tas med hem för tvätt till helgen.

Vår vision
Genom ökad rörelse vill vi medverka till att utveckla ditt barns fulla potential i skolan. Vi vill bidra till att utveckla kreativitet, självkänsla, självförtroende och känsla för samhörighet. På så vis skapar vi förutsättningar för ditt barns livslånga lärande.