Elevhälsa

Skolsköterska
Skolsköterskan finns på Bränningeskolan på torsdagar och fredagar.

Skolkurator                                                                                                       Skolkuratorn finns på Bränningeskolan på fredagar.

Specialpedagog
På Bränningeskolan arbetar en specialpedagog.

Trygghetsgrupp
Skolans trygghetsgrupp består av fem pedagoger som träffas varje vecka.

Elevråd
Skolans elevråd består av två representanter från varje klass i årskurs 1-6. Elevrådet träffas ungefär varannan vecka. Däremellan träffas ordförande och sekreterare, som är representanter från årskurs 4-5, för att planera kommande möte.