Elevhälsa

Specialpedagoger
På skolan arbetar en specialpedagog samt två speciallärare.

Skolsköterska
Skolsköterskan finns på Alléskolan på måndag – fredag.

Skolkurator                                                                                                     
 
Skolkuratorn finns på Alléskolan på måndag – fredag.

Trygghetsgrupp
Skolans trygghetsgrupp består av rektor, skolsköterska, skolkurator och pedagoger. De träffas varje vecka.