Vad kan du göra via SMS?

Via SMS kan du skicka meddelande till förskola och/eller fritidshem. Meddelandet ska vara extra information som rör ditt barn, exempelvis att barnet idag hämtas av annan vuxen eller syskon. Meddelandena ska alltså inte handla om schemaändring eller frånvaro (dessa ändringar gör du i appen Tieto-Edu). Ambitionen är att du snart också ska kunna lämna meddelande via appen.

Du som vårdnadshavare skickar in meddelanden till mobilnummer 010-1504611. Det ges alltid en bekräftelse via SMS att det skickade SMS:et kommit fram. SMS bör skickas så tidigt som möjligt på dagen det gäller för, annars kan personalen missa meddelandet. SMS skickade efter kl. 18.00 visas för personalen inom förskola/fritidshem nästkommande dag. Meddelandet måste utformas enligt:

INFO Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Valfri text   t ex INFO 110814-TF01 Farmor hämtar kl. 14.00