Öppettider och stängningsdagar

Öppettider
Fritidshemmen har öppet vardagar mellan klockan 06.30- 18.00. Gullvivans förskola har öppet på kvällar och helger där även barn placerade på fritidshem erbjuds plats. 

Stängningsdagar
Varje fritidshem stänger verksamheten två dagar per termin. Stängningsdagarna är till för personalens kompetensutveckling och planering och samordnas med förskolans kompetensutvecklingsdagar. Du som förälder ska informeras om stängningsdagarna i god tid. Om du inte har möjlighet att ordna din omsorg på egen hand erbjuds ditt barn en ersättningsplats.

Närvaro under skolans lov- och UFA-dagar (undervisningsfria dagar)
Inskrivna barn i fritidshem erbjuds placering under skolans lov- och UFA-dagar (undervisningsfria dagar).