Fritidshem

När du arbetar eller studerar erbjuds ditt barn en plats i fritidshem, från hösten barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar har inte rätt till fritidshem. Läs mer om våra regler och avgifter.

Verksamheten i fritidshem ska komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull och utvecklande fritid.

Fritidshemmet erbjuder barnen vila och avkoppling, att umgås med jämnåriga kamrater och att få stöd för att utveckla sina intressen. Ett viktigt mål för fritidshemmets verksamhet är att utveckla barnens självkänsla och sociala identitet.