Uppsägning av plats

En månads uppsägningstid
Uppsägning av plats görs via vår e-tjänst minst en månad i förväg, och räknas från den dag uppsägningen har lämnats till barn- och utbildningsförvaltningen.

Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Om en plats inte utnyttjas under tre månader (gäller ej vid sjukdom) sägs platsen upp av barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan om ny plats
Ansökan om ny plats kan göras först tre månader efter att barnet har slutat. Undantag är om barnet har slutat för att vårdnadshavare har blivit föräldraledig eller arbetssökande, och sedan på nytt får behov av placering.