15-timmars verksamhet

Föräldralediga och arbetssökande har rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från och med den 1 januari 2022 erbjuda två olika alternativ:

Alternativ 1: tre timmar, fem dagar i veckan
Alternativ 2: fem timmar, tre dagar i veckan

Klicka på respektive förskola nedan för att se vilka dagar och tider de erbjuder de olika alternativen.

Det tidsalternativ du som vårdnadshavare väljer gäller en hel termin. Det går bra att ändra alternativet till nästkommande termin.