15-timmars verksamhet

Föräldralediga och arbetssökande har rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från och med den 1 augusti 2020 så erbjuder vi dessa alternativ:

  1. 3 timmar/dag, 5 dagar/vecka (kl. 08.15-11.15)
  2. 3,75 timmar/dag, 4 dagar/vecka (kl. 08.15-12.00)
  3. 5 timmar/dag, 3 dagar/vecka (kl. 08.15-13.15)

Det tidsalternativ du som vårdnadshavare väljer gäller en hel termin. Det går bra att ändra alternativet till nästkommande termin. 

Klicka på respektive förskola nedan för att se vilka dagar de erbjuder de olika alternativen.