Starta fristående (privat) förskola eller enskild pedagogisk omsorg

För att starta en fristående verksamhet krävs godkännande av barn- och utbildningsnämnden, som också beslutar om bidrag till fristående verksamhet. Förutsättning för att få bidrag är att godkännande lämnats enligt skollagen 2 kapitlet 5 § och att verksamheten i övrigt uppfyller skollagens krav.

Under länkarna hittar du blankett för att söka godkännande för att starta en fristående förskola. Där hittar du också riktlinjer för prövning och godkännande av fristående förskola. För mer information om fristående verksamhet kan du kontakta barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz, telefon 036-442 80 40.

Du behöver även ta reda på vilka krav som gäller för lokaler, livsmedelshantering och dricksvatten. Läs mer om detta på miljöförvaltningens webbplats.